אימוץ ילדים * עמותת אומץ לאמץ | מטרות העמותה

מטרות העמותה

 • עמותה מייצגת את המשפחות המאמצות בישראל
 • ריכוז כלל הפעילויות של כל הגופים הפועלים לטובת משפחות האימוץ
 • קידום חוקים לטובת משפחות האימוץ
 • העלאת המודעות הציבורית לצרכי משפחות האימוץ
 • סיוע וייעוץ למשפחות בשלב טרום האימוץ
 • ארגון סדנאות, קבוצות תמיכה וקבוצות לעזרה עצמית
 • הכשרה של מדריכים ומלווי משפחות מאמצות
 • קרן לעזרה הדדית
 • סיוע במימוש הזכויות מול הגורמים הממשלתיים
 • קידום תוכניות חינוכיות בבתי הספר ובאקדמיה
 • הפעלת קו חם