אימוץ ילדים * עמותת אומץ לאמץ | לתרומות |

לתרומות

חשבון

בנק הפועלים

סניף 694

 חשבון 065404

דואר

אומץ לאמץ

מיקוד 90433

ת.ד. 160

באינטרנט

באתר ישראל תורמת:http://www.israeltoremet.org/amuta/580369908